Tillbaka till balans    

Samtal och Behandlingar utifrån ett holistiskt perspektiv för människor och djur


Jag kommer nu under rådande omständigheter endast att ta emot dig för konsultationer inom:
☀️Mediala konsultationer
☀️ Djur konsultationer
☀️ Coachning
Via telefon eller web.
Detta för att ta ansvar för att vi inte utsätter varandra eller andra för onödiga risker gällande spridning av smitta.


Välkommen till mig på Holistic Madelaine-Maria, med kärlek och ödmjukhet ser jag mig som ett redskap på din resa att uppnå balans. 

Skönhet upplevs med hjärtat

 

 Harmoni

Är  vad  DU  upplever  när  Du  är  i  balans.

Allt omkring oss strävar efter balans, det tydligaste sättet att se det är att titta på naturen. Hur naturen växlar med årstiderna utan att värdera eller bedöma något. Det gror, växer, drar sig tillbaka och vilar för att sen börja om igen. 

Filosofin inom Kinesisk medicin tilltalar mig, där kropp, själ och ande hör samman med allt omkring oss och hur det påverkar vår hälsa. Utifrån det landade jag i att mitt holistiska synsätt bekräftades. 

Där är det tydligt hur våra tankar och känslor kan orsaka obalanser om de får pågå under lång tid och inte frigörs.


Nedan följer en mycket förenklad förklaring. 

Oro med grubbel och tankar kan ge oss olika former av matsmältningsproblem, tyngdkänsla i kroppen samt ödem. 

Rädslor  kan dränerar oss och kan skapa sömnproblem och nedstämdhet, problem med urinvägarna samt blodtryck. 

Sorg kan ge oss problem med hud, tarmar och luftvägar samt problem med att släppa tankar och känslor. 

Ilska som lagras kan leda till spänningar i kroppen och ge oss huvudvärk och problem med att reglera temperaturen oftast känslor av för mycket värme i kroppen.

På ett förenklat sätt kan det förklaras att det blir stagnation i någon eller flera energikanaler - meridianer och när det frigörs kan flödet åter komma igång och kropp, själ, och ande kan återigen uppleva harmoni.
Din kropp och själ vet, det gäller bara att lära sig att lyssna