Harmonisera ditt liv

Healing

Andlig healing


Andlig Healing är en healingform där den helande energin kanaliseras till någon som är i behov av healing. Personen som utför healingen fungerar som en neutral kanal varigenom den helande energin strömmar ut till den behövande. Healingen utförs inte av healern själv, utan "genom" denne som endast är ett neutralt verktyg för andevärden.

Själsliga, mentala, emotionella eller fysiska tillstånd kan balanseras.  

Som spiritualist tror jag på den högsta anden eller skaparen och att healingen kommer från den gudomliga källan - skaparen. Det är inte viktigt vad vi benämner denna källa och lägger ingen värdering i det. Andlig healing, även kallad spirituell healing, utförs i samarbete med andevärlden.Den energi som förmedlas kommer alltså från högre frekvenser och ett högre medvetande, inte från healern själv.

Healing är en komplementär metod. 


Kristall healing


I kroppen finns 7 stycken chakran, enkelt förklarat är det energihjul som roterar. Vid obalanser kan dessa vara i över eller underskott och behandlingen strävar efter att skapa balans i dessa.

Vi skannar dina schakran för att se var obalansen ligger och behandlar utifrån det med kristaller som placeras på dina schakran.