Att uppleva sorg och att sörja

25.10.2019

Att uppleva sorg och att sörja är kapitel i livet som tillhör men som på riktigt utmanar oss. De känslor sorgen framkallar är de samma vad som än är orsaken. Ofta förknippar vi sorg med att förlora en människa som är kär för oss men det är samma känslor och processer om vi mister ett kärt djur, en relation eller sig själv. Ja orsakerna är många men ibland kan sorgen liksom vara förklädd. Vi kan uppleva känslor som hör till sorg utan att riktigt förstå det.  Uppgivenhet, utmattning, allmän förvirring osv. 


Under ett liv hinner vi vara många olika personer, kärnan är densamma med den vi visar upp och tror att vi är ändrar sig. Det är precis som det ska vara men det kan utmana oss när vi plötsligt inser det, bland annat genom sorg.


 Det viktiga är i all sorg: Var snäll mot Dig, ta hjälp om du behöver, sorgen är Din och ingen annans, låt ingen bestämma hur du ska sörja.


Livet fortsätter, jag brukar likna livsprocessen som en spiral där vi återkommer till händelser och känslor gång på gång där du kan uppleva att du varit förut. Det har du inte därför att Du är en ny version av Dig varje gång. Så är det med sorgen, varefter tiden går kommer du att möta den från ett nytt Du. Det ger oss möjlighet att sluta att nattsvart aktivt sörja och gå vidare i en fortsatt saknad som är mer hanterbar. 


Älska Dig