Harmonisera ditt liv

TCM - Kinesisk medicin


Jag vill med bilderna ovan försöka påvisa hur allt är uppbyggt av och med energi, från universum i stort ned till minsta beståndsdel. Där allt ingår i ett fantastiskt kretslopp.

Jag är inte på något sätt ute efter att förklara eller diskutera evidens eller forskning, det jag skriver är för dig som är nyfiken på Kinesisk medicin och för att du ska få en liten inblick i hur jag väljer att se det. Vill du veta mer finns det en uppsjö av information som du kan söka svar i.

Med det sagt så går vi vidare.

Inom kinesisk medicin handlar det om balans och fritt flöde - Harmoni. 

Saknas balans och fritt flöde av någon anledning leder det till obalans - avsaknad av harmoni - symtom.

Kinesisk medicin har ett holistiskt  synsätt på människans kroppsliga och själsliga  funktioner. Vid ohälsa så uppträder symtom som kan vara kopplade till din fysiska eller själsliga kropp. Det jag tittar på är hur det ser ut för dig, skapar dina fysiska besvär själsliga obalanser eller tvärtom. Inre och yttre harmoni uppfattas som en förutsättning för hälsa, det du äter, tänker, vilka relationer du har i ditt liv till andra människor, till dig själv, ditt arbete och din fritid. 

Behandlingen syftar till att hjälpa dig genom att återupprätta den ursprungliga harmonin i den aktuella kroppsdelen, mellan organen, din relation till dig själv och din omgivning och att skapa ett harmoniskt flöde i dig.

Den kinesiska medicinens grundfilosofi är att se det unika i varje individ och i varje individs sjukdomstillstånd. Det innebär att om du söker hjälp hos mig för pollenallergi så är det inte säkert att du kommer att behandlas likadant som din kollega som söker för samma symtom. 


Hur går det till?

Inom den kinesiska medicinen så finns det ett begrepp som säger att det är av största vikt att den behandlande terapeuten "korrigerar sitt hjärta" inför varje besök. Det innebär att jag möter dig och ställer mig själv åt sidan, mina tankar, känslor och värderingar och fokuserar på att ta in dig och det du berättar och utstrålar. Jag skulle vilja kalla det att du möts av respekt och mitt fulla fokus under ditt besök. 

När du kommer till mig så har du antingen sökt pga ett besvär, eller så vill du att vi stärker dig allmänt. Det är många som väljer att göra det lite då och då i förebyggande syfte.

Jag kommer att ta en anamnes det innebär att du kommer att få svara på ett antal frågor kring din hälsa och livssituation.

Jag känner på din puls, pulsdiagnostik enligt kinesisk medicin är ett omfattande analysverktyg, det finns 3 områden på varje handled och i var och ett av dessa 3 olika nivåer. 

Jag kommer att titta på din tunga, så det är att rekommendera att du inte skrapar tungan och inte äter eller dricker något den närmaste timmen innan ditt besök. 

Du ska vara utvilad, inte ha ätit någon stor måltid men inte vara hungrig, inte vara påverkad av alkohol eller andra droger. Du kan efter behandlingen känna dig avslappnad och lite trött eller tvärtom full av energi. Dina besvär kan ibland öka direkt efter behandling för att sedan dämpas och så småningom försvinna. 

Jag utformar härefter en behandlingsplan för dig som vi går igenom, det gör att du vet hur ofta och ungefär hur många behandlingar du kommer att behöva. 


Tillsammans skapar vi flöde - Harmoni