Harmonisera ditt liv

Behandling

Alla behandlingar syftar till att skapa flöde, vi arbetar utifrån där det finns stagnation och hjälper till att frigöra den energi som du naturligt har, allt sker utifrån kärlek, dina behov och önskemål.

Det ger kroppen och själen möjlighet till självläkning.

Alla behandlingar är ett komplement till traditionell medicin, inte istället för.

Självklart är jag försäkrad via Komplementärmedicinska riksförbundet

Multidimensionell terapi - MDT

Multidimensionell terapi - MDT

Fysiska, mentala, själsliga och emotionella obalanser behandlas. 

Behandlingen syftar till att skapa balans, att hjälpa dig att på alla ovanstående nivåer skapa förutsättningar till självläkning.

Exempel på olika tillstånd som kan behandlas:

  • Sömnsvårigheter 
  • Allergi
  • Kvinnliga besvär exempelvis övergångsbesvär, menstruella besvär eller smärtor vid ägglossning, PMS
  • Smärta
  • Nedstämdhet och stressrelaterade obalanser

Hur går det till ?

När du bokar en tid så kanske du vill ha hjälp med något specifikt, eller så önskar du att vi behandlar förebyggande och stärker dig rent allmänt.

När du kommer så samlar jag information enligt följande:

Puls och tungdiagnostik - ja tänk att det kan avslöja din fysiska kropps tillstånd

Jag tar en anamnes- Det innebär att du kommer att få svara på en del frågor kring din hälsa och dina levnadsvanor

Jag bildar mig en uppfattning om hela dig genom att känna av ditt energitillstånd

Tekniker som kan används under behandlingen är:

  • Behandling av Akupunktur/pressur punkter
  • Olika typer av massage
  • Mediala tekniker